Ciąża a Wzrok

Ciąża a Wzrok

Jakie środki ostrożności powinna podjąć kobieta w ciąży w odniesieniu do wzroku?

Kobieta w ciąży powinna przede wszystkim stosować ogólne zasady zdrowego trybu życia. Obejmują one zrównoważoną dietę, odpowiednią równowagę między ćwiczeniami fizycznymi a odpoczynkiem, oraz unikanie palenia, alkoholu lub narkotyków. Należy również stosować odpowiednie suplementy witaminowe i mikroelementy, takie jak kwas foliowy, żelazo i wapń.

Ciąża powinna być zaplanowana; ogólna opieka zdrowotna powinna rozpocząć się przed zajściem w ciążę. Kluczowe jest sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia przed ciążą lub osiągnięcie odpowiedniej równowagi w przypadku istniejących chorób, które mogą się pogorszyć w trakcie ciąży.

Zmiany w ogólnym metabolizmie, profilu hormonalnym i krążeniu u kobiety ciężarnej mogą wpływać na funkcjonowanie jej aparatu wzrokowego. Oprócz fizjologicznych zmian, które występują podczas ciąży, istnieją choroby z wpływem na wzrok, które często nasilają się w tym okresie. Te choroby (np. cukrzyca i niektóre typy guzów) powinny być zdiagnozowane i/lub leczone przed zajściem w ciążę.

Czy prawdą jest, że kobieta nosząca okulary doświadcza zmiany wady wzroku w trakcie ciąży? Czy nie powinna zmieniać soczewek podczas ciąży?

Powszechnie uważa się, że krótkowzroczność wzrasta podczas ciąży. Zwiększenie grubości i krzywizny rogówki oraz wzrost krzywizny soczewki mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do zmiany wady wzroku, zwiększając istniejącą krótkowzroczność.

Jednakże należy zaznaczyć, że większość przeprowadzonych badań nie wykazała do tej pory, że ciąża jest czynnikiem ryzyka zwiększenia wady wzroku.

Jednak zaleca się, aby zawsze, gdy to możliwe, odłożyć zmianę soczewek, aby uniknąć ryzyka konieczności kolejnej zmiany w krótkim czasie.

W przypadku soczewek kontaktowych sytuacja jest inna. W ciąży zmniejsza się wrażliwość rogówki, dochodzi do zwiększenia jej grubości i pewnego obrzęku spowodowanego zatrzymywaniem płynów, co może zwiększyć ryzyko nietolerancji soczewek kontaktowych, nawet u długoterminowych użytkowników, dlatego nie należy wprowadzać ani zmieniać soczewek kontaktowych w ciąży.

Z powodu zmian zachodzących w rogówce, również laserowa korekcja wad wzroku jest przeciwwskazana w trakcie ciąży.

Czy zaleca się wizytę u okulisty zaraz po zajściu w ciążę?

W przypadku młodej i zdrowej kobiety bez czynników ryzyka taka wizyta nie jest konieczna. Wizyta i regularne badania są uzasadnione, gdy istnieją choroby związane z narządem wzroku, które mogą nasilić się podczas ciąży, takie jak np. cukrzyca czy niektóre rodzaje nowotworów, w tym guzy przysadki mózgowej, meningiomy czy czerniaki naczyniówki. Wizyta jest również wskazana w przypadku pojawienia się innych chorób mogących wpływać na narząd wzroku, takich jak stan przedrzucawkowy, rzucawka lub choroby naczyniowe o charakterze zatorowym.

Jakie ryzyka dla wzroku może nieść ciąża? Jakie problemy najczęściej występują?

W trakcie ciąży mogą wystąpić trzy rodzaje zmian w narządzie wzrokowym:

 1. Zmiany fizjologiczne związane z ciążą:
  • zmniejszenie wrażliwości i zwiększenie grubości rogówki z powodu obrzęku,
  • zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • pigmentacyjne zmiany skórne (tzw. cloasma),
  • zmiany w polu widzenia,
  • przejściowe zmiany w zdolności do akomodacji (fokusowania). Są to zmiany przejściowe bez długotrwałego wpływu na wzrok.
 2. Choroby związane z narządem wzrokowym związane z ciążą:
  • stan przedrzucawkowy i rzucawka,
  • choroby naczyniowe o charakterze zatorowym. Mogą one prowadzić od łagodnych dolegliwości po poważne utraty wzroku. Po porodzie zwykle następuje szybka poprawa, choć mogą pozostać poważne następstwa z deficytem wzrokowym.
 3. Istniejące przed ciążą choroby związane z narządem wzrokowym, które mogą się nasilić podczas ciąży:
  • cukrzyca,
  • nowotwory: przysadka mózgowa, meningiomy, czerniaki. Komplikacje wzrokowe zwykle poprawiają się po ciąży, ale mogą pozostać trwałe następstwa z różnym stopniem utraty wzroku.

Czy istnieją sposoby zapobiegania tym ryzykom?

Środki ostrożności i prewencja powinny rozpocząć się przed ciążą. Wszystkie kobiety powinny przeprowadzić kompletny „checkup” zdrowotny przed zajściem w ciążę. Należy upewnić się, że są w dobrym stanie zdrowia i nie mają chorób lub zaburzeń, które mogą się komplikować w czasie ciąży. Jeśli istnieją takie zaburzenia, a mimo to decydują się na ciążę, powinny zapewnić dobrą kontrolę tych zaburzeń przed i w trakcie ciąży.

Kontrola jest szczególnie ważna w przypadku kobiet z cukrzycą. Kontrola glikemii jest najważniejszym czynnikiem w prognozowaniu zmian wzrokowych i systemowych u ciężarnej i płodu. Diabetyczki powinny starać się mieć dzieci jak najwcześniej: czas trwania cukrzycy jest głównym czynnikiem ryzyka dla obecności, nasilenia i postępu retinopatii cukrzycowej.

Wszystkie diabetyczki powinny mieć początkowe badanie okulistyczne w pierwszym trymestrze; dalsze obserwacje zależą od przebiegu choroby systemowej i ocznej podczas ciąży. Przynajmniej w przypadkach, gdy nie występuje retinopatia cukrzycowa, powinno się przeprowadzić badanie okulistyczne w pierwszym trymestrze i kolejne w trzecim trymestrze, aby monitorować ewentualne zmiany.

U pacjentek z poważnymi zmianami w retinopatii, szczególnie z nowotworzeniem naczyń w siatkówce, poród powinien być przeprowadzony przez cesarskie cięcie, aby uniknąć ryzyka krwawienia podczas wysiłku porodowego.

Jakie porady można dać ciężarnym, aby nie rozwijały problemów ze wzrokiem w czasie ciąży?

Zaleca się zdrową dietę, która powinna zawierać suplementy witaminowe i mikroelementy, umiarkowane ćwiczenia fizyczne, dobry kontrolę metaboliczną i wagową, przesiew oraz nadzór nad zmianami lub chorobami systemowymi, które mogą pogarszać i/lub wywoływać zmiany oczne podczas ciąży.

Czy osoby z problemami wzrokowymi przed ciążą powinny przeprowadzać odpowiednią obserwację? Jak często?

Kontrola w takich przypadkach powinna być zawsze indywidualnie dostosowana. Obserwacja powinna być dostosowana do charakteru choroby, jej ciężkości i przebiegu.

Z drugiej strony, różne patologie mogą mieć krytyczne momenty dla odpowiedniej obserwacji. Niektóre choroby mogą nasilać się podczas ciąży, jak np. retinopatia cukrzycowa, choroba Gravesa-Basedowa lub niektóre typy nowotworów. Istnieją jednak również choroby, takie jak jaskra czy zapalenia błony naczyniowej (uveitis) gałki ocznej, które mogą poprawiać się w czasie ciąży, ale nasilają się po porodzie: w tych przypadkach konieczna jest większa obserwacja po porodzie.

Szczególna uwaga powinna być zwrócona na kobiety z wysokimi stopniami krótkowzroczności, u których często pojawiają się obawy o komplikacje oczne podczas normalnego porodu. Nie ma jednak powodów do obaw, ponieważ nie istnieje dodatkowe ryzyko dla wzroku w takich przypadkach.

Jakie środki ostrożności powinny podjąć kobiety po ciąży?

Po porodzie konieczna jest szczególna ostrożność, zwłaszcza jeśli w trakcie ciąży wystąpiły komplikacje wzrokowe. Większość zmian wzrokowych ustępuje po porodzie, ale w przypadkach bardziej poważnych mogą pozostać trwałe następstwa, które należy zidentyfikować i leczyć.

Innym rodzajem opieki powinny być objęte choroby, które czasami poprawiają się w ciąży, ale mogą nasilać się po porodzie. Dotyczy to na przykład jaskry i niektórych typów zapalenia błony naczyniowej; na przykład u kobiet z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa bardzo ważna jest obserwacja w pierwszych miesiącach po porodzie, ponieważ około 20% z nich rozwija w tym okresie epizod zapalenia błony naczyniowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *