jaskra-zaćma

Różnica Między Jaskrą a Zaćmą – Wyjaśnienie i Diagnoza

Czym się różni jaskra od zaćmy? Czy obie te choroby oczu mają takie same objawy? Jak je rozpoznać i leczyć? Dowie się tego wszystkiego w poniższym artykule.

Podsumowanie:

 • Jaskra i zaćma to dwie różne choroby oczu o różnych przyczynach, objawach i metodach leczenia.
 • Jaskra prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a zaćma powoduje mętnienie soczewki oka.
 • Objawy jaskry obejmują pogorszenie ostrości widzenia, zawężenie pola widzenia, ból oka, ból głowy i światłowstręt, podczas gdy zaćma powoduje stopniowe pogarszanie się widzenia, przymglenie widzenia i problemy z oceną odległości.
 • Leczenie jaskry skupia się na obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, a leczenie zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej soczewki.
 • W celu uniknięcia poważniejszych konsekwencji tych chorób, ważne jest szybkie rozpoznanie i odpowiednie leczenie.

Różnice między jaskrą a zaćmą

Jaskra i zaćma to dwie zupełnie różne choroby oczu, które mają różne podłoże i prowadzą do różnych objawów.

Jaskra to schorzenie, które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego na skutek wysokiego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Może rozwijać się powoli i dotykać obu oczu.

Zaćma to mętnienie soczewki oka i jest diagnozowana częściej u seniorów, chociaż może występować też u osób w młodszym wieku.

Różnice między jaskrą a zaćmą dotyczą również objawów – jaskra powoduje pogorszenie ostrości widzenia, zawężenie pola widzenia, ból oka, ból głowy i światłowstręt, podczas gdy zaćma powoduje stopniowe pogarszanie się widzenia, przymglenie widzenia i problemy z oceną odległości.

W leczeniu jaskry głównym celem jest obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, natomiast zaćmę można leczyć poprzez usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie sztucznej soczewki.

różnice między jaskrą a zaćmą

Warto zauważyć, że choć oba schorzenia mogą prowadzić do utraty wzroku, mają one różne mechanizmy i wymagają różnych podejść terapeutycznych. Zdiagnozowanie odpowiedniej choroby i właściwe rozpoczęcie leczenia jest kluczowe dla zachowania zdrowego wzroku.

Przyczyny jaskry i zaćmy

Jaskra i zaćma to dwie różne choroby oczu, które różnią się również pod względem przyczyn. Poznanie tych czynników ryzyka jest istotne w celu świadomego podejścia do profilaktyki i wczesnego wykrywania tych schorzeń.

Jaskra może mieć różne przyczyny, wśród których można wymienić:

 • cukrzycę
 • przewlekły stres
 • nadciśnienie tętnicze
 • małą grubość rogówki
 • otyłość
 • wiek
 • rasę
 • krótkowzroczność
 • stężenie cholesterolu
 • nadużywanie alkoholu
 • przypadki zachorowań na jaskrę w rodzinie

Zaćma natomiast może być spowodowana m.in. przez:

 • wiek
 • cukrzycę
 • jaskrę
 • tężyczkę
 • palenie papierosów
 • niezdrową dietę
 • nowotwory wewnątrzgałkowe
 • krótkowzroczność
 • niektóre leki
 • obciążenie genetyczne

Wielu czynników może przyczynić się do rozwoju jaskry i zaćmy, dlatego ważne jest dbanie o zdrowie oczu oraz regularne kontrole u specjalisty.

Objawy jaskry i zaćmy

Objawy jaskry mogą obejmować:

 • Pogorszenie ostrości widzenia
 • Zawężenie pola widzenia (tzw. widzenie tunelowe)
 • Ból oka
 • Ból głowy
 • Światłowstręt
 • Widzenie aureoli wokół źródeł światła
 • Zaczerwienienie oczu
 • Rozmyta tęczówka oka
 • Nudności
 • Wymioty
 • Bóle brzucha

Objawy zaćmy mogą obejmować:

 • Stopniowe pogarszanie się jakości widzenia
 • Przymglenie widzenia
 • Narastająca krótkowzroczność
 • Problemy z oceną odległości
 • Podwójne/zniekształcone widzenie przedmiotów
 • Problemy z widzeniem w jasnym świetle

Dokładna diagnoza jaskry lub zaćmy powinna być ustalana przez profesjonalnego lekarza okulistę i oparta na badaniu oka oraz innych niezbędnych testach.

JaskraZaćma
– Pogorszenie ostrości widzenia
– Zawężenie pola widzenia (tzw. widzenie tunelowe)
– Ból oka
– Ból głowy
– Światłowstręt
– Widzenie aureoli wokół źródeł światła
– Zaczerwienienie oczu
– Rozmyta tęczówka oka
– Nudności
– Wymioty
– Bóle brzucha
– Stopniowe pogarszanie się jakości widzenia
– Przymglenie widzenia
– Narastająca krótkowzroczność
– Problemy z oceną odległości
– Podwójne/zniekształcone widzenie przedmiotów
– Problemy z widzeniem w jasnym świetle

jaskra objawy

Metody leczenia jaskry i zaćmy

Leczenie jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Istnieje kilka metod leczenia jaskry, w zależności od jej rodzaju i stopnia zaawansowania:

 1. Stosowanie kropli przeciwjaskrowych: to jedna z najpopularniejszych metod leczenia jaskry. Krople działają poprzez zmniejszenie produkcji płynu wewnątrzgałkowego lub zwiększenie jego odpływu, co obniża ciśnienie wewnątrz oka.
 2. Zabiegi laserowe: w przypadku niektórych rodzajów jaskry, np. jaskry otwartego kąta przesączania, stosuje się zabiegi laserowe. Najczęściej wykorzystywane to selektywna trabekuloplastyka, irydotomia laserowa i irydotomia laserem YAG. Te procedury mają na celu poprawę odpływu płynu wewnątrz gałki ocznej i obniżenie ciśnienia.
 3. Zabiegi chirurgiczne: w niektórych przypadkach, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, konieczne może być podjęcie zabiegów chirurgicznych. Jest to zwykle ostateczność, gdy innym sposobom nie udało się skutecznie obniżyć ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

W przypadku zaćmy, główną metodą leczenia jest usunięcie zmętniałej soczewki oka i wszczepienie sztucznej soczewki. Procedura ta nazywana jest fakoemulsyfikacją lub femtoemulsyfikacją. Jest to skomplikowany, ale rutynowy zabieg, który może przynieść poprawę wzroku pacjenta.

Leczenie jaskry i zaćmy jest dostępne i bezpieczne. Wymaga jednak interwencji specjalistów – okulistów, którzy są wyspecjalizowani w leczeniu tych schorzeń. Współczesne metody leczenia oparte są na najnowszych osiągnięciach medycyny i wykorzystują nowoczesny sprzęt diagnostyczny i operacyjny, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę.

Wniosek

Jaskra i zaćma są dwiema różnymi chorobami oczu, które mogą prowadzić do utraty wzroku. Jaskra prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a zaćma powoduje mętnienie soczewki oka. Mają różne objawy, przyczyny i metody leczenia.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji tych chorób, ważne jest szybkie rozpoznanie i odpowiednie leczenie. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, zawsze należy udać się do lekarza okulisty dla odpowiedniej diagnostyki i terapii.

FAQ

Czym się różni jaskra od zaćmy?

Jaskra i zaćma to dwie zupełnie różne choroby oczu. Jaskra powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego z powodu wysokiego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, podczas gdy zaćma polega na mętnieniu soczewki oka.

Jakie są różnice między jaskrą a zaćmą?

Różnice między jaskrą a zaćmą dotyczą przede wszystkim ich podłoża i objawów. Jaskra rozwija się powoli, może dotknąć obu oczu i objawia się pogorszeniem ostrości widzenia, zawężeniem pola widzenia, bólem oka, bólem głowy i światłowstrętem. Natomiast zaćma diagnozowana jest częściej u seniorów i objawia się stopniowym pogarszaniem się widzenia, przymgleniem widzenia i problemami z oceną odległości.

Jakie są przyczyny jaskry i zaćmy?

Przyczyny jaskry mogą być różne, w tym m.in. cukrzyca, przewlekły stres, nadciśnienie tętnicze, mała grubość rogówki, otyłość, wiek, rasa, krótkowzroczność, stężenie cholesterolu, nadużywanie alkoholu i przypadki zachorowań na jaskrę w rodzinie. Zaś zaćma może być spowodowana wiekiem, cukrzycą, jaskrą, tężyczką, paleniem papierosów, niezdrową dietą, nowotworami wewnątrzgałkowymi, krótkowzrocznością, niektórymi lekami i obciążeniem genetycznym.

Jakie są objawy jaskry i zaćmy?

Objawy jaskry obejmują pogorszenie ostrości widzenia, zawężenie pola widzenia, ból oka, ból głowy, światłowstręt, widzenie aureoli wokół źródeł światła, zaczerwienienie oczu, rozmytą tęczówkę oka, nudności, wymioty i bóle brzucha. Natomiast objawy zaćmy to stopniowe pogarszanie się jakości widzenia, przymglenie widzenia, narastająca krótkowzroczność, problemy z oceną odległości, podwójne/zniekształcone widzenie przedmiotów i problemy z widzeniem w jasnym świetle.

Jakie są metody leczenia jaskry i zaćmy?

Leczenie jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i może obejmować stosowanie kropli przeciwjaskrowych, zabiegi laserowe (takie jak selektywna trabekuloplastyka, irydotomia laserowa i irydotomia laserem YAG) lub zabiegi chirurgiczne. Zaś leczenie zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki oka i wszczepieniu sztucznej soczewki przy użyciu technik fakoemulsyfikacji lub femtoemulsyfikacji.

Czym się różni jaskra od zaćmy?

Jaskra i zaćma to dwie różne choroby oczu, które mają różne podłoże, objawy i metody leczenia. Jaskra to schorzenie, które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego ze względu na wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, natomiast zaćma powoduje mętnienie soczewki oka. W przypadku jakichkolwiek problemów ze wzrokiem, zawsze warto skonsultować się z lekarzem okulistą dla odpowiedniej diagnostyki i terapii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *